Tag Archives: italy

Σκύλος απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία του στην Ιταλία

Οι Απελευθερωτές έσπασαν την σχεδόν εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Βένετο, όπου για κάποιο χρονικό διάστημα ένας γέρος είχε ένα σκυλί σε άθλιες συνθήκες. Απελευθερώθηκε, έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και δόθηκε σε μια οικογένεια που τον αγαπάει σαν παιδί. Επειδή δεν ήταν αρκετά ικανοποιημένος που βασάνιζε και κακοποιούσε αυτόν τον σκύλο, αυτός ο γέρος, μετά από κάποιους μήνες, έπιασε ένα ακόμα πλάσμα για να το αφήσει στη μοίρα του στην υπαίθρια χωματερή όπου μια στο τόσο γίνονται εμπορικές δραστηριότητες. Όλο αυτό το καιρό μόνος του, περιτριγυρισμένος από σάπιο νερό, σκουριασμένα μπολ, με μοναδικό του καταφύγιο ένα σάπιο ξύλινο σπίτι, η μόνη παρηγοριά του ήταν τα λίγα χάδια των λίγων ανθρώπων που περνούσαν από εκεί και παρακαλούσε με τα θλιμμένα μάτια του για τρυφερότητα.

Αυτό το μικρό πλάσμα απελευθερώθηκε, τώρα είναι ασφαλές, μακριά από τον πόνο και τη δυστυχία. Με τις πρώτες θεραπείες των κτηνιάτρων βρέθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της απόλυτης εγκατάλειψης στην οποία ήταν, και αμείλικτα θα πέθαινε σε λίγες εβδομάδες. Τώρα ξέρουμε που μένεις, για την επόμενη φορά. Έβαλες σε κίνδυνο τη ζωή ενός ζώου, αν δεν σου είναι πλέον ξεκάθαρο, δεν αξίζεις δίπλα σου ούτε ένα μυρμήγκι. Κανένα άλλο ζώο δεν θα πρέπει να περάσει τις πόρτες της περιουσίας σου, μην σπαταλάς ενέργεια στα τελευταία χρόνια ζωής σου, οι απελευθερωτές θα είναι πάντα έτοιμοι να αναλάβουν δράση, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, θεώρησε πως σε έχουμε προειδοποιήσει.

Αγόρασε ένα λούτρινο!

Perro liberado de su cautiverio en Italia.

Μετάφραση Traces of Fire

Dog liberated from his captivity in Italy

The Liberators broke into a semi-abandoned warehouse in Veneto, where for a while a old man had a dog in shameful conditions. It was liberated, cared for and given to a family that loves him like a child. Not pleased enough with having caused suffering and pain to that dog, this old man, after some months, catch another creature to leave it to his fate, in his outdoor dump were once a time there was commercial activity. All day alone, surrounded by rotten water, with rusted bowls, his only shelter was a rotten wood house, his only solace was the few pettings of the few people who pass from there that he was almost beggin for with his sad eyes and need for tenderness.

The little creature was liberated, now he is safe, far from the pain and suffering. The first veterinarian treatments found serius problems due to the state of total abandoment in wich he was, and relentlessly he would die in a few weeks. Now we adress you, for second time. You put the life on an animal in danger, if it’s not clear for you, you do not deserve next to you not even an ant. No other animal will have to cross the gates of your property, dont waste energy on your last years of life, theliberators will be always ready to take action, both in day and night, consider yourself warned.

get yourself a Stuffed animal!

Perro liberado de su cautiverio en Italia.

Translated by Traces of Fire

NOT JUST A MEETING. 2-3 October 2018. Singularity University Summit

(Received 10/10/18)

The “Singularity” is a metaphor taken from the physics of Ray Kuezweil, founder of the Singularity University, used to describe the technological process that will manage to combine human being with technology. That’s the reason why the Singularity University has the purpose of teaching the leaders how to apply modern exponential technologies to anthropological, social and ecologic changes required by the technological world.

This aim clearly succeeds in preparing the best transhumanist researchers and directors of the world since some of them merge with the MIT (Massachusetts Institute of Technology), one of the most important research universities of the world; with the DARPA, a governmental institution of the United States Department of Defense for the development of new technologies for military use; With Google, Microsoft and others…

The fact that the Singularity University locates in the Silicon Valley, in a plot of land owned by the NASA and the fact that Google is one of its best sponsors, is a further demonstration that its idea of the world is shared with who creates and maintains the conditions of the social ecological disaster we are facing. Then, they would like to find a solution to this disaster by putting a patch on it.

Oh, don’t worry! It seems like they have found the famous patch, it is an artificial and robotic patch. In fact, by using the technology they think they can face the so-called “great challenges of humanity”: the possibility of a happy future is guaranteed.

A future that, replying to the fear of the death and the desire of immortality, promises a therapy of diseases, the absorption of environmental pollutants, the defeat of poverty and famine. But you have to barter this fantastic eventuality for the complete reception of this technological world.

By replying to the desire of a better life with no sufferings and limits, transhumanists are planning a world which is artificial, digitized, engineered and nanotechnological.

But you mustn’t fall into this trap: more technology didn’t bring and won’t bring more happiness and freedom, it brings actually the exact opposite. These technologies are instruments for power and they can’t bring anything but the maintenance and the spread of the power itself and also the manipulation of bodies. The singularity is not just the creation of super smart machines: first of all, it is the birth of a new totalitarian regime where human beings control other human beings and the world by using new technologies. A regime where the human being, sure of his skill to manipulate everything around to his taste, can give himself the false hope of being free and chasing his dream of perfection by boosting himself and eliminating any borders and any physical limits to create the Cyborg.

In a world like this the bodies and the natural elements don’t represent an unavailable foundation anymore; they become usable, manipulating, improving. The singularity these scientists want to transmit to us doesn’t correspond with the uniqueness and the singularity of the individual, but with the uniformity and the homogenization due to the technological development.

A technosciences guru once gave his followers a warning that could extend also to his opponents: “Don’t stand aside to the Singularity, you have the chance to lead your efforts to the point of greatest collision, the beginning”.

The fight against these processes and this techno-world, feeling the need of it, before it is too late.

avvelenate@anche.no, info: Resistenze al nanomondo

Italy: Updates on operation “Scripta Manent” (16/11/2017)

(Received 13/11/17)

The trial will begin on November 16th in high security court in Turin prison.

The anarchist comrades Alfredo Cospito, Anna Beniamino, Danilo Cremonese, Nicola Gai will not be allowed to attend the trial in the courtroom, they will be subjected to a video-conference inside the High Surveillance 2 prison sections, where they are held.

The anarchist comrades Marco Bisesti, Valentina Speziale, Alessandro Mercogliano will be allowed to attend the trial in the courtroom, but they refuse to take part in the trial in solidarity with comrades subjected to video-conference.

CNA

(Via  autistici.org)

[Italy] Call for International Solidarity on 16 November — Scripta Manent Trial

(Received 10/12/17)

On November 16th, at 10 am, in front of the high security court in Turin, will be held the first hearing of the trial Scripta Manent, and it will be a long-running case, in which 22 anarchist comrades are charged, and seven of them are still in prison.

The repressive State apparatus accuses a part of the anarchist movement of attacking it with the practices of: destructive direct action against its structures and its men, realization and distribution of anarchist publications, and support for revolutionary prisoners.

The theorem of prosecutor Sparagna is that the positions of accused comrades are isolated and distant from the anarchist context.

It is a blatant attempt to factionalise and confine the anarchism to certain fenced enclosures, legal and interpretative.

We demolish the attempt to isolate these comrades and we affirm that the practices and positions they are accused of, constitute a patrimony of all anarchists and revolutionaries, and we reaffirm our closeness and our solidarity with the defendants.

We make a call to take part in the gathering on Thursday, November 16th, at 10 am, in front of the high security court of “le Vallette” Turin prison, and we relaunch the call for international solidarity with all anarchist, rebel and revolutionary prisoners; in any place and in accordance with the modalities that each person considers more appropriate.

(Via : Croce Nera Anarchica autistici.org)

[Ιταλία] Κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη στις 16 Νοεμβρίου – Δίκη Scripta Manent

(Λάβαμε 10/12/17)

Στις 16 Νοεμβρίου, στις 10 π.μ., μπροστά στο δικαστήριο υψίστης ασφάλειας  του Τορίνο, θα διεξαχθεί η πρώτη ακρόαση της δίκης Scripta Manent και θα είναι μια μακρόχρονη περίπτωση, στην οποία δικάζονται 22 αναρχικοί σύντροφοι και επτά από αυτούς είναι ακόμα στη φυλακή.

Το κρατικό κατασταλτικό σύστημα κατηγορεί ένα μέρος του αναρχικού κινήματος για την επίθεση με τις πρακτικές: οι καταστροφικές άμεσες δράσεις κατά των δομών και των ανθρώπων τους, η υλοποίηση τους, η δημοσίευση αναρχικών εντύπων και η υποστήριξη σε επαναστατικούς κρατούμενους.

Το θεώρημα του εισαγγελέα Sparagna είναι ότι οι κατηγορούμενοι σύντροφοι είναι απομονωμένοι και απομακρυσμένοι από το αναρχικό πλαίσιο.

Πρόκειται για μια ολοφάνερη προσπάθεια να διαμορφωθεί και να περιοριστεί η αναρχία σε ορισμένα περιφραγμένα περιβόλια, νόμιμα και επεξηγηματικά.

Κατεδαφίζουμε την προσπάθεια απομόνωσης των συντρόφων και επιβεβαιώνουμε ότι οι πρακτικές και οι θέσεις που τους κατηγορούν αποτελούν την κληρονομιά όλων των αναρχικών και επαναστατών και επαναβεβαιώνουμε την εγγύτητα και την αλληλεγγύη μας με τους κατηγορούμενους.

Καλούμε στην συγκέντρωση την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. μπροστά από το δικαστήριο ασφαλείας της φυλακής «le Vallette» του Τορίνου και επαναφέρουμε την έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη με όλους τους αναρχικούς, φυλακισμένους · σε οποιοδήποτε σημείο και σύμφωνα με τους τρόπους που κάθε άτομο θεωρεί πιο ενδεδειγμένο.

(Πηγή :  Croce Nera Anarchica autistici.org)

(Μετάφραση Traces of Fire)

Italy: Update on Op. “Scripta Manent”, and few comments (03/07/2017)

(Received 4/7/17)

The preliminary hearing for the “Scripta Manent” investigation will be held on 11 and 17/18/19/20 of July. I would like to point out that from 3. June five other comrades of Croce Nera Anarchica, myself, the undersigned of RadioAzione, and the comrade who runs RadioAzione [Croatia] (at the hearing of June 26th it has been decided that she will be tried separately, but still with the same charges), have been added to the comrades already arrested and under investigation.

Looking into the documents relating to the investigation, we have learned that the Public Prosecutor’s Office of Naples had opened in 2012 an investigation against me, against an old comrade accused also in the Marini inquiry, and other comrades from Lazio [Italian region] on the subject of Informal Anarchist Federation.

For five years we have been subjected to a total control, which has resulted in including other comrades in the investigation, including the Croatian comrade of RadioAzione. Key-logger installed on computer, wiretapping, tailing even for 600 kilometers… Kind of “if I forgot where I put something, I can ask Agent Elena (the name they gave to the key-logger)”.

After five years of fictive control, on 10. January the Public Prosecutor’s Office of Naples demanded an arrest for me, the comrade of RadioAzione[Croatia] and two other Greek comrades (one of which is already imprisoned for C.C.F.).

From that moment on, everything has been taken over by the Public Prosecutor’s Office of Turin and the prosecutor Sparagna [in charge of Scripta Manent], since the Office of Naples did not have jurisdiction over the crimes we are charged for.

What are we accused of?

Of providing counter-information through web-sites and magazines, translation of claims of responsibility from across the world, of support, sustain, solidarity and complicity with the anarchist comrades Alfredo [Cospito] and Nicola [Gai], raising money for imprisoned comrades. Of having created an Italian-Croatian-Greek cell of F.A.I.

In some parts of the documents, the prosecutor on duty tries to foment the rifts which exist between some of us and the rest of the anarchist movement, and furthermore he invents out of thin air, through wiretapping transcribed in his own way, a disagreement between me and the comrades of CNA [Croce Nera Anarchica], while there has been a full cooperation since the beginning, and I believe that it is the only anarchist journal in Italy worthy of reading, so much so that I am accused of organizing the presentation of this project in Naples. I am saying this just to stop immediately some sharp tongues.

If these are the charges, then:
I claim to have published on the web-site RadioAzione everything in affinity with me. I claim to have given and continue to give Solidarity and Complicity to Alfredo, Nicola and all other comrades-brothers and sisters arrested in September.
I claim to have raised money for the arrested comrades.
I claim to have organized the presentation of Croce Nera Anarchica in Naples, hoping to organize others in the future.
I claim to be anarchist, individualist and for the insurrection!

(Agent Elena, did you copy and photograph everything right? Then, report all to your bosses!)

Somma Gioacchino, July 2017

(Via : anarhija.info)

Italy: Update on the 2nd part of Op. “Scripta Manent” (06/06/2017)

(Received 7/6/17)

FIRE… TO MAKE

On 2 June 2017, the DIGOS [politica police], by order of the Turin Prosecutor’s Office puppet, Roberto M. Sparagna, has launched the notifications against me and against six other anarchist comrades of mine, concerning a new inquiry.

Shortly, it’s about the closing of investigations of a further inquiry, parallel to the one named “Scripta Manent”, focusing its attentions on anarchist web-sites RadioAzione, Anarhija.info and Croce Nera Anarchica.

Regarding Croce Nera Anarchica, the paper journal is also targeted, its printing and its distribution, some of its particular texts, and who organized its presentations in Italy.

The charges are for everyone: 270bis (subversive association with purposes of terrorism) in conjunction with the anarchist comrades under investigation in the first part of the OP. Scripta Manent for the same things, and 414 of penal code (criminal solicitation, always with purposes of terrorism), clandestine press, translations of texts, preparation, incitement, defending of criminal acts, conception and spreading through the web-sites and journals of ideological “insurrectionist-armed struggle” propaganda, money rising to support the imprisoned comrades. Furthermore, two of us are charged under the article 280 (attack with purposes of terrorism) for the attack against the courthouse of Civitavecchia, on 12 January 2016 signed by “Pyrotechnical committee for an extraordinary year F.A.I.-F.R.I.”.

In addition, on June 5th, during the preliminary hearing for OP. “Scripta Manent”, the miserable Sparagna has requested that the two lines of inquiry be merged, producing the documents the same morning. Therefore, the preliminary hearing has been postponed for June 27th.

The intentions are quite clear: to do everything to isolate furthermore imprisoned anarchist comrades and those who express certain positions in the own journals. But the gravedigger on-duty who wants to bury us in his graves made of iron and concrete, can be sure that there will never be a millimetre back.

Sempri pro s’anarchia. Sempri Ainnantis! [in Sardinian: Alway for anarchy. Always Forward!]

OMAR NIOI

(Via : autistici.org)

Spoleto [Italy]: Damage for anarchist prisoner comrade Alfredo Cospito, against the censorship (06/05/2017)

(Received 15/5/17)

On the night between May 5th and 6th a text was sprayed on Courthouse “Freedom for Cospito and Gai” and “Break the isolation”.
Damaged the nearby Post Office ATM.
Break the isolation

(Via : Croce Nera Anarchica www.autistici)

Genova — Valbisagno [Italy]: Mobile phone mast sabotaged in solidarity with imprisoned anarchist comrade Alfredo Cospito on hunger strike (12/05/2017)

(Received 15/5/17)

Mobile phone mast sabotaged in solidarity with prisoner Alfredo Cospito on hunger strike against the censorship imposed on those arrested in op. Scripta Manent.

Break the isolation

(Via : Croce Nera Anarchica autistici.org)