Tag Archives: Mauricio Morales

Σαντιάγο, Χιλή: Εμπρηστική επίθεση εναντίον λεωφορείου Transantiago στη μνήμη του Mauricio Morales

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 26ης Μαϊου 2017, περίπου 20 κουκουλοφόροι έφυγαν από το USACH (Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο της Χιλής) για να κατασκευάσουν οδοφράγματα στη γωνία Matucana και Romero, όπου κατάφεραν να σταματήσουν ένα λεωφορείο 513 της Transantiago που ανήκε στην εταιρεία Metbus.

Αφού οι επιβάτες και ο οδηγός εξήλθαν από το λεωφορείο, έπειτα τυλίχθηκε στις φλόγες και διέφυγαν από την περιοχή οι κουκουλοφόροι.

Η αστυνομία έφτασε γρήγορα για να προσπαθήσει να σβήσει τη φωτιά, ενώ σύντομα βρήκε τα τρικάκια από τη δράση διαμαρτυρίας που είχαν απομείνει στο δρόμο.

Την επόμενη μέρα, ο δήμαρχος της μητροπολιτικής περιοχής Claudio Orrego καταδίκασε τους υπεύθυνους.

Η δράση ήταν μέρος των πολυάριθμων επιθέσεων και προπαγάνδας που διεξήχθησαν στη μνήμη του αναρχικού συμπατριώτη  Mauricio Morales, ο οποίος πέθανε στις 22 Μαΐου 2009, μεταφέροντας μια εκρηκτική συσκευή κοντά στην Σχολή Φρουρών Φυλακών.

** Αντίγραφο του φυλλαδίου που βρέθηκε στο σημείο**

Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που φυσικά εγκαταλείψατε αυτό το σύγχρονο αηδιαστικό σύγχρονο κόσμο; Έχει πραγματικά σημασία? Δεν μας ενδιαφέρει. Ο χρόνος είναι μόνο χρόνος και το μέλλον είναι αβέβαιο, η επίθεση είναι εδώ και τώρα … υπάρχει ένα δώρο που καίγεται και εκρήγνυται! Ένα δώρο του πολέμου!

Ένα νέο έτος από το θάνατο του Mauricio Morales!

Κάτω τα κλουβιά της πολιτισμένης κοινωνίας!

Ignacio, Kevin και Joaquin στο δρόμο!

Λευτεριά σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους!

(Πηγή : insurrectionnewsworldwide.com)

(Μετάφραση Traces of Fire)

Santiago, Chile: Incendiary Attack Against a Transantiago Bus in Memory Of Mauricio Morales

During the night of May 26, 2017, about 20 encapuchados (‘hooded ones’) left USACH (University of Santiago, Chile) to erect barricades on the corner of Matucana and Romero, where they managed to stop a Transantiago route 513 bus belonging to the Metbus company.

After the passengers and the driver exited the bus it was completely ignited and the encapuchados withdrew from the area.

The police arrived quickly to try and put out the fire and to provide their expertise, they soon found leaflets from the protest action that had been left on the street.

The next day, the mayor of the metropolitan region, Claudio Orrego condemned those who were responsible.

The action was part of the many events, attacks and propaganda carried out in memory of the anarchist compañero Mauricio Morales who died on May 22, 2009 carrying an explosive device near the Prison Guard School.

**Transcript of the leaflet found at the scene**

How many years have passed since you physically abandoned this current disgusting modern world? Does it really matter? We are not interested. Time is only time and the future is uncertain, the attack is here and now…there is a present that burns and explodes! A present of war!

A new year since the death of Mauricio Morales!

Down with the cages of civilized society!

Ignacio, Kevin and Joaquin to the street!

Freedom for all political prisoners!

(via Noticias De La Guerra Social, translated by Insurrection News)

Thessaloniki, Greece: “Not in memory, in continuation” Banners for Punky Mauri & Italian anarchists

(Received 25/5/17)

During the day of 22nd May we hung two banners for anarchist comrade Mauricio Morales Duarte ‘Punky Mauri’ & those anarchists arrested during Operation ‘Scripta Manent’ in Italy. One was hung in the Rotunda area and the other under the arch in Kamara, both in the centre of the city.

Eight years ago on this day Mauri took the attack to the state by attempting to place a homemade bomb at the school of Gendarmeria in Santiago, Chile. Instead of gnashing in the face of authority, the explosive went off prematurely.

Operation ‘Scripta Manent’ is another repressive operation amongst many that have already occurred against comrades who dare to oppose the Italian state. Under the context of trying to find those who took part in Informal Anarchist Federation attacks since 2005, but also an attempt to destroy the insurrectional conflict in Italy and cut off any solidarity network to those already in prison, such as Alfredo Cospito and Nicola Gai.

Just because our comrades fall or are imprisoned does not mean they are not with us, neither will we be paralysed with passivity and ‘philanthropic solidarity’, the conflict against all authority continues.

– Some Individualist Rebels

The banners read:

“Arm yourselves and be violent, beautifully violent”

Not in memory, in continuation, for our combatant comrade Punky Mauri.

DO NOT FORGET THE OFFENSIVE!

And:

INSURRECTION IS NOT A UTOPIAN FINALE,
IT’S THE CONTINUOUS ATTACK OF THE INDIVIDUAL AGAINST ALL AUTHORITY.

STRENGTH TO ANARCHISTS WHO WERE ARRESTED IN ITALY IN OPERATION SCRIPTA MANENT.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: «Όχι στη μνήμη, στη συνέχεια» πανό για τον Punky Mauri και τους Ιταλούς αναρχικούς

(Λάβαμε 25/5/17)

Την ημέρα της 22ας Μαΐου κρεμάσαμε δυο πανό για τους αναρχικούς συντρόφους Mauricio Morales Duarte ‘Punky Mauri’ και τους αναρχικούς που συνελήφθησαν κατά την διάρκεια της επιχείρησης ‘Scripta Manent’ στην Ιταλία. Ένα κρεμάστηκε στην περιοχή της Ροτόντας και το άλλο κάτω από την Καμάρα, και τα δύο στο κέντρο της πόλης.

Οχτώ χρόνια πριν, αυτήν την ημέρα, ο Mauri επιτέθηκε στο κράτος προσπαθώντας να τοποθετήσει μια αυτοσχέδια βόμβα σε σχολή σωφρονιστικών στο Σαντιάγκο της Χιλής. Αντί να ανατιναχθεί στο πρόσωπο της εξουσίας, τα εκρηκτικά ενεργοποιήθηκαν πρόωρα.

Η επιχείρηση ‘Scripta Manent’ είναι ακόμα μια κατασταλτική πράξη μεταξύ πολλών, που έχουν ήδη συμβεί εναντίον των συντρόφων που τολμούν να αντιταχθούν στο ιταλικό κράτος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να βρεθούν όσοι πήραν μέρος στις επιθέσεις της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας από το 2005, αλλά και στην προσπάθεια να καταστραφεί η εξέγερση στην Ιταλία και να αποκοπεί κάθε δίκτυο αλληλεγγύης με εκείνους που βρίσκονται ήδη στη φυλακή, όπως ο Alfredo Cospito και ο Nicola Gai.

Ακριβώς επειδή οι σύντροφοί μας πέφτουν ή φυλακίζονται, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μαζί μας, ούτε θα παραλύσουμε με παθητικότητα και «φιλανθρωπική αλληλεγγύη», η σύγκρουση ενάντια σε όλες τις αρχές συνεχίζεται.

–  Κάποιοι Ατομικιστές Αντάρτες