ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / PUBLISHING TERMS

Το blog θα δημοσιεύει αποκλειστικά

Προσεγγίσεις, θέσεις, μεταφράσεις και ενημερώσεις διεθνούς περιεχομένου, οι οποίες συνδέονται με την μηδενιστική/εξεγερτική αναρχία καθώς και ότι οι διαχειριστές θεωρήσουν πως συνεισφέρει στην θεωρητική εμβάθυνση, την αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας, των υπολανθανόντων νοημάτων και των κοινωνικών δρώμενων.

Το blog δεν δημοσιεύει

Το blog αυτό δεν θα επιχειρήσει και ούτε φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνολικό καθρέπτη του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος οπότε θεματολογίες που θα κρίνουμε ότι δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα του θα απουσιάζουν (συνδιλικαλιστικές, εργατικές , και σίγουρα κομματικού περιεχόμενου θεματικές δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το blog)

Διαχειριστική ομάδα Traces of fire.